(csak a szerződéstől való elállási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza) 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet

Webáruház adatai (1): ……………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………

Alulírott kijelentem, hogy gyakorlom elállási/felmondási jogomat az alábbi termék(ek) adásvételére irányuló szerződés tekintetében (2):

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

Szerződéskötés időpontja /termék átvétel időpontja: A fogyasztó neve:
A fogyasztó címe:
A fogyasztó aláírása:

Kelt:

Magyarázat:
1) Itt szükséges a vállalkozás nevének, postai címének, és – ha van – telefonszámának, telefax-számának és elektronikus levelezési címének megjelölése.
2) A visszaküldendő termékek megjelelőse
Aláírás kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén szükséges

Nyomtatóbarát változat letöltése és megtekintése.